Marşlar ve Ezgiler Sayfasına Dönüş
Devrimci Marşlar ve Ezgiler                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.com
erisyay@kurtuluscephesi.com

PARTİZAN


Kıtlıkta ve soğuklarda
Şehirde ve tarlalarda
Lenin’in çağrısı gelince
Ayaklandı partizan

Beyazların elinde kalan
Son kıyıya varmak için
Dağlardan ve ovalardan
İlerledi partizan
Kan ve can bedelidir bu zafer
Dokuzyüzonyedilerde
Karlarda ve fırtınada
Kurtardı Sovyeti
Beyaz orduyu yenerek
Ezerek zalimleri
Bitirdiler bu savaşı
Denizin kıyısında