Marşlar ve Ezgiler Sayfasına Dönüş
Devrimci Marşlar ve Ezgiler                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.com
erisyay@kurtuluscephesi.com

DAYANIŞMA

İşçileri tüm dünyanın
Bir amaçta birleşsin
Dünyadaki nimetleri
Hep beraber paylaşsın Zenci, beyaz, sarı, esmer
Birleşen özgür olur
Kendileri konuşsalar
Halklar hemen dost olur İşçileri tüm dünyanın
Birlikten kuvvet doğar
Senin kızıl birliklerin
Her türlü zulmü boğar.
Bertolt BRECHT